הלוואות למוגבלים

משרד עו"ד פלילי בתל אביב

הלוואות למוגבלים אלו הלוואות חוץ בנקאיות אשר ניתנות לבעלי חשבונות מוגבלים שהבנק לא מאפשר להם לקבל הלוואה. הבנק יכול לקבוע כי החשבון הוא חשבון מוגבל על סמך סיבות שונות והמוגבלות של בעל החשבון יכולה להימשך זמן רב לאחר שהייתה לו בעיה בחשבון. בעל חשבון הבנק יכול להיות במצב בו הוא זקוק להלוואה, אך כיוון שחשבון הבנק שלו עדיין נמצא בתקופה בה הוא מוגבל, הוא לא יקבל בו הלוואה. לשם כך ישנן הלוואות למוגבלים, על מנת לסייע גם לבעלי חשבונות מוגבלים.

הלוואות למוגבלים כפתרון חוץ בנקאי

במקרה של חשבון מוגבל, הבנק לא נותן הלוואה, לא בחשבון הספציפי המוגבל ולא בחשבונות בנק אחרים. לעתים המוגבלות החלה לפני מספר שנים ועדיין לא הוסרה, מה שמוביל לכך שלא ניתן לקבל בבנק הלוואה. במקרים כאלו כמו במקרים אחרים נוספים, ניתן לקבל הלוואה חוץ בנקאית. הלוואה חוץ בנקאית היא כל הלוואה אשר לא ניתנת על ידי גופים בנקאיים כי אם על ידי גופים חיצוניים שכולם חוקיים לחלוטין.

חתימה על הוראת קבע

כמובן שכל גורם אשר מעניק הלוואה רוצה לדעת כי תחזירו אותה ולכן יבקשו מכם לחתום על הוראת קבע או לשלם בכל דרך קבועה אחרת וזאת במטרה שתחזירו את הסכום שנקבע לפי הזמנים שהוחלט עליהם. אתם יכולים להיות רגועים כיוון שכשאתם נוטלים הלוואות למוגבלים אתם מחויבים להחזיר אותן והוראת הקבע היא חתימה שלכם שאתם מאשרים את העברת הכספים כפי שנקבע בניכם לבין נותני ההלוואה.

סכום ההלוואה

אתם יכולים לבחון מהו סכום הכסף הנדרש לכם ולפנות לבקש את ההלוואה. לא ניתן לומר מראש כמה כסף בדיוק יאשרו לכם כשאתם נוטלים הלוואות למוגבלים כיוון שכל מקרה לגופו. בשיחת הטלפון הראשונה מול הגורם המלווה ניתן לשער שישאלו אתכם שאלות שונות, יציעו לכם פתרונות להלוואה וגם יקבעו יחד אתכם את תנאי ההחזר.